create a site

Huisstijl en meer 

DE OPDRACHT
Ontwikkel een plan van aanpak om Soysal Training
onderscheidend in de markt te zetten.
Ontwerp een huisstijl & website, maak een plan hoe
de dienstverlening helder kan worden gecommuniceerd,
schrijf de teksten en ontwikkel een powerpoint
presentatie & productblad voor de intrductie
bij nieuwe klanten.